HomeV3ProductBackground

Purifier UV HVAC

  • HVAC UV Air Purifier Wall Mounted

    HVAC UV Aer Purifier Wal wedi'i osod

    Mae glanhawr aer UV yn un math o osodiadau cryno UV-C, a ddefnyddir yn aml mewn system dwythell i ddefnyddio golau UV germicidal (UVC) i wella ansawdd bywyd a lles trwy greu amgylchedd dan do gwell ac iachach.
    Mae'r systemau diheintio UV, glanhawyr aer UV masnachol a phreswyl, yn anactifadu micro-organebau ac yn sterileiddio aer, dŵr ac arwynebau agored yn llythrennol.Mae UVC yn lleihau neu'n dileu germau fel llwydni, firysau, bacteria, ffyngau a sborau llwydni o aer dan do cartrefi, swyddfeydd ac adeiladau masnachol, gan sicrhau ansawdd aer dan do uwch.
    Gall glanhawyr aer UV helpu eich teulu, myfyrwyr neu weithwyr i fyw, gweithio neu astudio mewn amgylchedd iachach, yn enwedig os oes unrhyw un ohonynt yn dioddef o alergedd, asthma neu glefydau anadlol eraill.